Proefproject Thuiswerk

De vzw Landelijke Thuiszorg heeft een proefproject kunnen opstarten waarbij laaggeschoolde werkzoekende vrouwen in het systeem van dienstencheques bij hen thuis de strijk van anderen doen. Een lovenswaardig initiatief, dat het mobiliteitsprobleem voor sommige werkneemsters kan helpen oplossen, alsook de strijd tegen het zwartwerk verbetert. De thuiswerkster heeft recht op een onkostenvergoeding bovenop haar loon.

Vanzelfsprekend moet dit project worden toegejuicht, maar tegelijk stelt zich de vraag naar mogelijke juridische obstakels. De problematiek van telewerken indachtig werden in het verleden probleempunten gesignaleerd op het vlak van de arbeidsreglementering ? zoals het klassieke voorbeeld van de verplichting om te beschikken over aparte toiletten voor mannen en vrouwen ? en de arbeidsongevallen. Bij de voorstelling van het proefproject heeft de Minister de gelegenheid te baat genomen om aan te kondigen dat ze werk wil maken van een sterke vermindering van de administratieve rompslomp van het stelsel van dienstencheques.

home -

(c) 2010 - Thuisdienst :: Poetsen - naaien - strijken - koken - boodschappen :: Uw partner in het huishouden!